הכנס השנתי לקידום המחקר הקליני בישראל 2019 – נשים מובילות חדשנות

מצגות הכנס: