חזון הוועדה המרכזית – רצוי, צפוי, בר השגה – 02 ינואר 2018

מצגת פתיחה

כנס ועדה מרכזית

טובעים בטפסים

ד"ר ליאת בן דוד, פרמה קליניקל, CTRIALS

להישאר עד הלילה

איילה דביר, COVANCE

הייתכן מפגש בין קווים מקבילים?

אורית לוי-קליינמן, IQVIA

המרכז המוביל?

עומר פרץ, ICON

The model in the US

Techiya Toaff - Director, NavonPharma Group, regulatory services

An Israeli Central IRB Model – How and Why

Natanya Slomowitz, MSc - Biostatistics and Clinical Trial Design Consulting, Magen IRB, Chaim M. Brickman, MD - CMO Vidac Pharma, Magen IRB

המודל באירופה

ד"ר משה נוימן - מנכ"ל, בי.אר.די - ביומדיקל ריסרץ' דזיין בע"מ

משימותיה והרכבה של ועדת הלסינקי, עם הייחוד של ועדה מרכזית, בעידן המודרני

פרופ' מאיר להב – ראש ועדת אתיקה למחקרים של אוניברסיטת תל אביב

ועדה מרכזית מנקודת המבט של היזם; שלב קריטי בהתייעלות

ד"ר דן גולדשטאוב – מנהל מחקר קליני MSD נוית בר יהודה – מנכ"ל IQVIA (Legacy Quintiles)